4008

/image/92/0/peugeot_4008_design_3-full.55920.jpg

Bilen som også trives utenfor veien! Her kan du finne alle brosjyrer til Peugeot 4008. Salgsbrosjyren inneholder bilder og tekst som forklarer alt en 4008 inneholder. Tekniske spesifikasjoner går mer i dybden på bilen og forklarer teknisk om motor og ytelse. I prislisten kan du finne priser på utstyrsverjoner og ekstrautstyr.