5008

/image/42/1/style-profile.56421.jpg

Fotballagets familiebil? Her kan du frakte 7 personer + bagasje! Her kan du finne alle brosjyrer til Peugeot 5008. Salgsbrosjyren inneholder bilder og tekst som forklarer alt en 5008 inneholder. Tekniske spesifikasjoner går mer i dybden på bilen og forklarer teknisk om motor og ytelse. I prislisten kan du finne priser på utstyrsverjoner og ekstrautstyr.

NYE 5008

/image/95/0/peugeot-5008-0709styp-116.65950.jpg

Fotballagets familiebil? Her kan du frakte 7 personer + bagasje! Fnne alle brosjyrer til Peugeot 5008 SUV. Salgsbrosjyren inneholder bilder og tekst som forklarer alt en 5008 SUV inneholder. Tekniske spesifikasjoner går mer i dybden på bilen og forklarer teknisk om motor og ytelse. I prislisten kan du finne priser på utstyrsverjoner og ekstrautstyr.