KJØREOPPLEVELSEN

/image/17/2/peugeot_travellerilab_1602at005_1280x445.59172.jpg
/image/17/2/peugeot_travellerilab_1602at005_1280x445.59172.jpg

TILKOBLET NAVIGASJON

/image/19/4/peugeot_travellerilab_1602at010_1280x500.59194.jpg

Reisene går smertefritt og tidsskjemaet holder, ikke minst takket være den nye generasjonen tilkoblede navigasjonssystemer fra PEUGEOT. Systemet har 3D-kart og foreslår alternative kjøreruter i sanntid i tilfelle trafikkuhell. Systemet omfatter også værmeldingsdata og drivstoffpriser, slik at bilen kan utnyttes på best mulig måte. Talestyring betyr at du kan styre både navigering, telefon og mediefunksjoner uten å flytte blikket fra veien, og gjør dermed systemet trygt å bruke. En 7-tommers kapasitiv berøringsskjerm utgjør grensesnittet til VisioPark. Systemet viser området bak bilen i 180-graders fugleperspektiv. Når bilen nærmer seg en hindring, skifter VisioPark automatisk til zoommodus slik at du kan manøvrere enda mer nøyaktig.
 

SIKKERHET I HØYSETET

/image/19/5/peugeot_travellerilab_1601styp006_1280x500.59195.jpg

Omfattende sikkerhetsutstyr garanterer for passasjersikkerheten. Funksjonen som leser veiskilt, søker i veikanten og viser den aktuelle fartsgrensen på instrumentpanelets fargeskjerm. Føreren kan deretter bruke fartsgrensedataene til å stille inn fartsholderen/fartsbegrenseren.
PEUGEOT Traveller i-Lab overvåker førerens oppmerksomhet for å forhindre uhell. Uoppmerksomhetsvarsleren varsler føreren etter to timer med kontinuerlig kjøring og deretter hver time hvis han eller hun ikke stopper. Systemet måler også bilens dynamiske kurs via kameraet og rattvinkelsensoren. En visuell advarsel og et lydsignal oppfordrer føreren til å skjerpe oppmerksomheten om kjøringen. Hvis det skulle oppstå umiddelbar fare for kollisjon med en stillestående eller bevegelig hindring, det være seg et kjøretøy eller en fotgjenger, bremser Active City Brake-systemet automatisk. Systemet forsøker å unngå sammenstøtet, eller reduserer konsekvensene dersom dette er uunngåelig.

CONNECT FOR BILPARKADMINISTRATORER

Som en del av PEUGEOT Connect-tjenesten for bilparkadministrasjon vises en app for yrkessjåfører på PEUGEOT Traveller i-Labs berøringsskjerm. Appen innhenter geografiske og tekniske data (drivstofforbruk, rekkevidde for resterende drivstoff og gjennomsnittshastighet) og informerer føreren og bilparkadministratoren, slik at de kan planlegge fremtidig vedlikehold. Drivstofforbruket begrenses ved hjelp av førertilpassede tips til en økonomisk kjørestil. Alt dette er data som letter bedriftens biladministrasjon. Bilparkadministratorene kan også bruke appen til å varsle føreren om relevante hendelser i sanntid, og legge inn nye oppdrag i førerens tidsplan.