3008 SUV

/image/63/7/peugeot-3008-1605pc-118.562637.jpg

PEUGEOT 3008 SUV

Fra 344.900 kr ink.mva*

109g i

0.42l i

Utstyrsversjoner

DRIVSTOFFORBRUK OG CO2-UTSLIPP

Data for den nye PEUGEOT 508 HYBRID er ikke inkludert i tallene nedenfor. Det skyldes at de fortsatt venter på WLTP-sertifisering. Verdiene nedenfor gjelder kun PEUGEOT 3008 SUV.

WLTP-verdier (1): Drivstofforbruk fra 5,1 til 7,8 ved blandet kjøring, fra 6,0 til 9,9 i lav hastighet, fra 4,9 til 7,5 i middels hastighet, fra 4,4 til 6,7 i høy hastighet og fra 5,6 til 8,2 i veldig høy hastighet (WLTP - liter/100 km) - CO2-utslipp (WLTP - blandet kjøring): fra 135 til 177 (g/km)

(1) De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO₂-utslipp er i henhold til WLTP-testprosedyren (EU-forordning 2017/948). Fra 1. september 2018 godkjennes nye biler i henhold til den internasjonalt standardiserte testprosedyren for lette kjøretøyer – WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Dette er en ny og mer realistisk test for måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp. WLTP erstatter den tidligere brukte testprosedyren NEDC (New European Driving Cycle). Gitt at forholdene er mer realistiske, er drivstofforbruket og CO₂-utslippene målt av WLTP i en rekke tilfeller høyere enn målt ved NEDC-prosedyren. Verdier for drivstofforbruk og CO₂-utslipp kan variere avhengig av spesifikt utstyr, ekstrautstyr og dekktyper. Ta kontakt med forhandleren for mer informasjon. Mer informasjon er tilgjengelig på nettstedet for PEUGEOT.

NEDC-verdier (2): Drivstofforbruk fra 4,0 til 5,8 ved blandet kjøring, fra 3,7 til 4,9 ved landeveiskjøring og fra 4,4 til 7,2 ved bykjøring (NEDC - liter/100 km) - NEDC CO2-utslipp (blandet kjøring): fra 105 til 131 (g/km)

(2) Verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp fastsettes basert på den nye WLTP-bestemmelsen (EU-forordning 2017/948). De innhentede verdiene innhentet er omgjort til NEDC slik at de kan sammenlignes med andre biler. Ta kontakt med forhandleren for mer inngående informasjon. Verdiene tar ikke hensyn til bruksforhold, kjørestil, påmontert utstyr eller tilbehør og kan variere avhengig av dekktype. Ytterligere informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslipp er tilgjengelig i den praktiske veiledningen “Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO₂ des véhicules particuliers neufs (Conventional fuel consumption and CO₂ emissions for new passenger cars)” available from ADEME, the French Environment and Energy Management Agency (Éditions, 2 Square Lafayette, BP 406, 49004 Angers Cedex 01, France) or by visiting http://www.carlabelling.ademe.fr/. Mer informasjon er tilgjengelig på nettstedet for PEUGEOT.