3008 SUV

/image/63/7/peugeot-3008-1605pc-118.562637.jpg
/image/63/7/peugeot-3008-1605pc-118.562637.jpg

PEUGEOT 3008 SUV

Fra 344.900 kr ink.mva*

109g i

0.42l i

Utstyrsversjoner

DRIVSTOFFORBRUK OG CO2-UTSLIPP

Verdiene nedenfor gjelder kun Peugeot 3008 HYBRID4.

WLTP(1)-verdier: drivstofforbruk 0,13–0,14 l/mil ved blandet kjøring, WLTP – CO2-utslipp 29–32 g/km ved blandet kjøring, WLTP

NEDC(2)-verdier: drivstofforbruk 0,15–0,16 l/mil ved blandet kjøring, NEDC – CO2-utslipp 33–37 g/km ved blandet kjøring, NEDC

Verdiene nedenfor gjelder kun Peugeot 3008.

WLTP(1)-verdier: drivstofforbruk 0,51–0,78 l/mil ved blandet kjøring, 0,60–0,99 l/mil (lavt), 0,49–0,75 l/mil (middels), 0,44–0,67 l/mil (høyt) og 0,56–0,82 l/mil (ekstra høyt), WLTP – CO2-utslipp ved blandet kjøring, WLTP: 105–131 g/km

(1) De oppgitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er målt med WLTP-testprosedyren (EU-direktiv 2017/948). Fra 1. september 2018 typegodkjennes nye biler i henhold til den internasjonalt standardiserte testprosedyren for lette kjøretøyer – WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Dette er en ny og mer realistisk test for måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp. WLTP erstatter den tidligere brukte testprosedyren NEDC (New European Driving Cycle). De mer realistiske testforholdene gjør at verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp som måles i henhold til WLTP, ofte er høyere enn de som måles i henhold til NEDC. Spesialutstyr, ekstrautstyr og dekktype kan føre til variasjoner i drivstofforbruk og CO2-utslipp. Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis du vil vite mer. Du finner mer informasjon på Peugeot-nettstedet for ditt land.

NEDC(2)-verdier: drivstofforbruk 0,40–0,58 l/mil ved blandet kjøring, 0,37–0,49 l/mil ved landeveiskjøring og 0,44–0,72 l/mil ved bykjøring, NEDC – CO2-utslipp (blandet kjøring), NEDC: 105–131 (g/km)

(2) Verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er målt i henhold til de nye WLTP-reglene (EU-direktiv 2017/948) og omregnet til NEDC-verdier, slik at de kan sammenlignes med verdiene til andre biler. Ta kontakt med en forhandler hvis du vil vite mer om dette. Verdiene tar ikke hensyn til bruksforhold, kjøremåte og utstyr, og kan variere med dekktypen. Du finner mer informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslipp i brosjyren «standard- og ekstrautstyr, tekniske spesifikasjoner» som kan lastes ned på peugeot.no.