HOPP TIL INNHOLDET
SERVICEAVTALER

SERVICEAVTALER

FULL TRYGGHET

Med en av våre serviceavtaler er du sikret at bilen alltid er godt vedlikeholdt og trygg å kjøre.

Velg avtale etter behov. Du kan velge om du vil betale på forhånd eller per måned. Ved næringsdrivende kan det ikke betales på forhånd, 12 mnd faktura

PEUGEOTs autoriserte verksteder gir deg en tryggere hverdag.

PEUGEOT SERVICEAVTALE

Kontrakten omfatter:

 

 

Kontrakten omfatter ikke:

 

  • Skader av noen art herunder også glass-skade samt skader på lamper
  • Drivstoff eller evt feilfylling av dette
  • Tauing / berging (dekkes av Peugeot Assistanse i garantiperioden)
  • Spylervæske ut over 4 liter pr. service

 

PEUGEOT SERVICE OG VEDLIKEHOLDSAVTALE

Kontrakten omfatter:

 

 

Kontrakten omfatter ikke:

 

  • Skader av noen art herunder også glass-skade samt skader på lamper
  • Drivstoff eller evt feilfylling av dette
  • Tauing / berging (dekkes av Peugeot Assistanse i garantiperioden)
  • Spylervæske ut over 4 liter pr. service

 

SERVICEAVTALER