HOPP TIL INNHOLDET

JURIDISK INFORMASJON

JURIDISK INFORMASJON

VILKÅR

1. Innhold

www.peugeot.no inneholder informasjon om Bertel O Steens produkter. Produktene som er beskrevet på denne hjemmesiden selges kun i Norge av autoriserte Peugeot forhandlere. Informasjonen som gis på hjemmesiden er ment å være så fullstendig som mulig. Men Bertel O Steen forbeholder seg retten til å endre modeller, utstyr, spesifikasjoner og tilgjengelighet for produktene når som helst og uten ytterligere forvarsel. Det kan forekomme at bilder inneholder kombinasjoner og produkter som ikke er i salg hos norske Peugeot forhandlere.

2. Prisinformasjon

Prisinformasjonen som vises på peugeot.no er veiledende, og generelt opereres det med et tillegg på 10 000 kroner (eller 8000 kr. for elbil), som inkluderer frakt og levering til forhandler i Horten. Dette gjør at prisen på nettsidene kan avvike fra prisene som din lokale Peugeot-forhandler opererer med. Prisene på peugeot.no er ikke forpliktende, vilkårene for kjøp og salg håndteres i den individuelle kjøpskontrakt.

3. Copyright og opphavsrett, varemerker og logomateriell

Alle rettigheter til materiale som er benyttet på www.peugeot.no tilhører Automobiles Peugeot, eller den part rettighetene er overført til. For bruk av materiale fra www.peugeot.no ta kontakt med Bertel O Steen, all bruk skal ha skriftlig tillatelse. Bruk av materiale uten godkjennelse tillates ikke. Du kan kun benytte informasjon, tekst, bilder og grafikk fra hjemmesiden til private, ikke-kommersielle formål.

4. Regler for bruk

Besøkende forplikter seg til å følge disse vilkårene og har kun lov til å benytte innholdet på nettsiden til privat bruk.

Besøkende forplikter seg til å ikke bruke nettsiden til å vise, laste opp, sende, videresende datavirus eller alle andre koder eller programmer som er laget for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonsevnen til nettsiden eller andre programmer eller utstyr.

Brukeren forplikter seg til å gjøre seg kjent med vilkårene og rette seg etter dem og ikke forstyrre eller hindre nettstedet i å fungere korrekt.

5. Informasjon om produkter og tjenester

Elementene som står på sidene til nettstedet, er basert på de tekniske karakteristikkene på tidspunktet de ble lagt ut eller da sidene på nettstedet ble oppdatert.

Produktene kan variere fra ett land til et annet, eller de kan være utilgjengelige i enkelte land. Alle de oppgitte prisene er veiledende salgspriser.

6. Personopplysninger

Alle besøkende har adgang til dette nettstedet uten å måtte oppgi sin identitet eller andre personopplysninger. Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring her.

7. Lenker til andre nettsider

www.peugeot.no kan inneholde linker til andre nettsider, enten relatert til Peugeot eller uavhengige nettsteder. Bertel O Steen tar ikke ansvar for innholdet på andre nettsteder.

8. Lovvalg

Nettstedet og vilkårene er underlagt norsk lov. Enhver tvist skal forsøkes løst på minnelig vis. Dersom partene ikke kommer frem til en minnelig løsning, skal tvisten behandles av Oslo tingrett eller forbrukerens verneting.

9. Endring av vilkår

Bertel O Steen forbeholder seg retten til å endre vilkårene for www.peugeot.no og oppdatere disse vilkår når som helst. Du oppfordres til å sjekke vilkårene når du besøker hjemmesiden.