HOPP TIL INNHOLDET
PEUGEOTS MILJØFORPLIKTELSER

MILJØRETNINGSLINJER

FORBRUK

For å gi kundene bedre informasjon offentliggjør PSA Group uavhengige, sertifiserte beregninger av reelt drivstofforbruk.
MILJØRETNINGSLINJER

Peugeot har innført tiltak i alle fasene av bilens livssyklus for å minimere miljøpåvirkningen.

 

 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Peugeot prøver å minimere bilens miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen, fra designfasen til endt levetid. 
LES MER