HOPP TIL INNHOLDET
BÆREKRAFTIG UTVIKLING

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

DESIGN

INNOVASJON OG REN TEKNOLOGI

Peugeot prøver å begrense miljøpåvirkningen i hele bilens livssyklus, fra den designes til den tas ut av bruk. I tillegg til å følge miljøstandarder har Peugeot som mål å være toneangivende innen bærekraftig transport og bruker derfor betydelige ressurser på å redusere bilenes karbonavtrykk.

 

TEKNOLOGI SOM REDUSERER FORBRUK OG UTSLIPP

Peugeot arbeider kontinuerlig med å optimere bensin- og dieselmotorene (inkludert start/stopp-teknologien).

Hybrid4-teknologien gjør det mulig å kombinere en HDi-dieselmotor og elektrisk drift.

Peugeot iOn, nye Peugeot e-208 og Peugeot e-2008 er biler med elektrisk drift som er spesielt tilpasset bykjøring.

 

MILJØVENNLIGE MATERIALER

PSA Group ønsker å være ledende på dette området. Målet er at 30 prosent av materialene i en bil skal være miljøvennlige (gjenvunne metaller, polymerer laget av miljøvennlige materialer osv.). Disse nye materialene velges selvfølgelig ut i henhold til strenge kvalitets- og sikkerhetskrav.

PSA Group er spesielt opptatt av bruk av miljøvennlige materialer i polymerer. Dette er gjenvunnet plast, naturlige fibrer eller materialer fra fornybare kilder (polymerer laget av fornybare materialer). Bruk av disse hjelper oss å bruke mindre plast fra fossile kilder, samtidig som vi bidrar til at mer plast gjenvinnes.

 

MILJØVENNLIG DESIGN

DESIGN MED FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Peugeots gjenvinningsstrategi i produktutviklingen er todelt:
 • Design med fokus på bærekraft
 • Utvikling og implementering av materialkretsløp for bilproduksjon

 

Peugeot har brukt gjenvunne materialer en stund og prøver hele tiden å øke andelen. Vi arbeider kontinuerlig for å nå målet om at 30 % av materialene vi bruker, skal være gjenvunne materialer eller materialer fra fornybare kilder. Teknisk sett har vi brukt mye ressurser på å øke andelen gjenvunne materialer.

 

Gjenvunne materialer må oppfylle de samme tekniske kravene som nyproduserte materialer. Gjenvunne materialer er å foretrekke så lenge de ikke øker prisen på komponenten. Vi inngår ingen kompromisser når det gjelder kvalitet. Gjenvinningsteamet vårt legger stor vekt på kvalitet, mekanisk og termisk utforming og holdbarhet, og sikrer at kravene til ytelse oppfylles.

 

Kvaliteten på de gjenvunne materialene er faktisk blitt så høy at de kan brukes til å lage både synlige og usynlige deler til bilene våre.

PRODUKSJON

SERTIFISERING I HENHOLD TIL ISO 14001

Alle fabrikkene våre er sertifisert i henhold til ISO 14001. Denne standarden, som ble innført i 1996, krever at fabrikker overvåker, kontrollerer og måler prosessenes miljøpåvirkning. Medarbeiderne våre deltar løpende på opplæring relatert til miljøvern.

 

INNEBYGD PRODUKTANSVAR

Utvikling:

 • Livssyklusanalyser
 • Valg av bærekraftige materialer

 

Produksjon:

 • Bruk av gjenvunne materialer

 

Bruk:

 • Kassering gjennom konsensjonsavtaler (avfallshåndtering)
 • Reservedeler

 

Vurdering av verdi:

 • Vurdering av bilens verdi
 • Overhaling og forbehandling
 • EU-direktivet om kasserte kjøretøy (ELV)

 

For å sikre at alle produkter fra Peugeot bidrar til å nå gjenvinningsmålene våre må alle designere i Peugeot følge retningslinjene for gjenvinning/verdivurdering.

Denne prosessen gir også ingeniørene mulighet til å vurdere hvor enkelt deler, komponenter osv. kan gjenvinnes når bilen tas ut av bruk.

 

REPARASJON, HÅNDTERING AV AVFALL

Peugeots forhandlere plikter å følge fire hovedkriterier for avfallshåndtering:

 • Få avfall fra service og reparasjon på verksteder sortert og hentet av godkjente selskaper
 • Overholde nasjonale og europeiske regelverk
 • Spore avfallet frem til det gjenvinnes
 • Organisere sortering og innsamling av avfall fra service og vedlikehold i henhold til merkets metoder for håndtering av kasserte produkter

 

BYTTEDELER

Når en del må byttes ut på din Peugeot, kan du redusere belastningen på miljøet ved å velge en byttedel. En byttedel er en brukt del fra en Peugeot som er overhalt i henhold til strenge krav. Garantien er den samme som for en ny del.

 

EN ØKONOMISK OG MILJØVENNLIG LØSNING

Med en byttedel forlenger du levetiden til din Peugeot til en rimelig pris tilpasset bilens alder.

Det er også et miljøvennlig valg som bidrar til mindre avfall.

 

MILJØVENNLIG HÅNDTERING AV PRODUKTER ETTER ENDT LEVETID GJENVINNING AV KASSERTE BILER

For flere år siden inngikk Peugeot et samarbeid med godkjente demonteringsselskaper om innsamling og håndtering av kasserte kjøretøyer fra alle merker på en mest mulig miljøvennlig måte. Målet er å gjenbruke eller gjenvinne 95 % av bilen. Gjenbruk av deler og gjenvinning av materialer skal utgjøre minst 85 %.

LEVER BILEN TIL GJENVINNING VED ENDT LEVETID

Vrakpant

Bilens siste eier leverer den til en av våre biloppsamlingspartnere. Etter at de har undersøkt bilen, utsteder de en vrakmelding.

 

Forbehandling og fjerning av farlige stoffer

Først tas batteriet ut, og kollisjonsputene deaktiveres. Returpartneren vår fjerner deretter alt drivstoff og andre driftsvæsker. Dette omfatter motorolje, girolje, bremsevæske, kjølevæske og kjølemiddel.

 

Demontering

Det neste trinnet er å ta fra hverandre komponentene og systemene for å selge dem som brukte deler, eller overhale dem og bruke dem som byttedeler. Når det er lønnsomt, tas materialer som plast og glass ut og gjenvinnes.

 

Kassering

Materialer som kan skade miljøet, samles inn og leveres til selskaper som er spesialisert på gjenvinning eller kassering.

Knuseanlegg

De forbehandlede vrakene sendes til et knuseanlegg der materialene skilles fra hverandre og sorteres for gjenvinning eller gjenbruk.

 

Behandlingsmetoder etter knusing

De enkelte bestanddelene behandles deretter ved hjelp av ulike metoder (magneter, virvelstrøm, flotasjon) for å hente ut det som kan gjenbrukes som råmaterialer.

 

Gjenvinning/gjenbruk/kassering

Bestanddeler som er skilt ut i knuseanlegget, og bestanddeler som er behandlet etter knusing, kan gjenvinnes (f.eks. brukes i stedet for kull i masovner eller til å tørke kloakkslam) eller gjenbrukes i sementindustrien. Gjennom denne prosessen kan 95 % av bilen gjenbrukes eller gjenvinnes. Det reduserer mengden avfall som havner på søppelfyllingen, betydelig.

Våre miljøforpliktelser

Utslipp

Livsløpsanalyse LCA : 

 

Ifølge en undersøkelse gjort av organisasjonen Transport & Environment (T&E) slipper en elbil slipper ut 50 % mindre CO2 i løpet av hele livssyklusen, sammenlignet med en gjennomsnittlig europeisk forbrenningsbil.

 

Elbiler slipper ikke ut CO2 eller andre forurensende gasser under kjøring.

 

Elbilers karbonavtrykk avhenger av hvordan strømmen produseres, men også av CO2-utslippene knyttet til produksjon av batteriet.

 

Produksjon av elbiler og batterier

Dette består batteriet i en elbil av:

 • Litiumionbatterier inneholder ikke sjeldne jordarter.
 • Stål, aluminium og plast er de tre hovedkomponentene.

 

PEUGEOT krever av sine råvareleverandører at de:

 • Sørger for at disse materialene leveres på en ansvarlig måte.
 • Leverer en detaljert beskrivelse av materialene som brukes og deres kilder, for visse produkter.
Resirkulering av batterier

Peugeot har siden 2012 resirkulert batteriene som brukes i elbilene og de ladbare hybridene. Vi samarbeider med flere spesialiserte partnere for å optimalisere batterienes levetid Litiumion (Li-ion) og nikkelmetallhydrid (NiMh) .

 

For eksempel ble vår partner i Frankrike tildelt sølvmedaljen av organisasjonen ECOVADIS for sin innsats innen CSR Corporate Social Responsibility. CSR er bedriftenes samfunnsansvar for en bærekraftig utvikling  for håndteringen av batterier etter endt levetid.

 

Stellantis-gruppen er aktivt involvert på dette kompetanseområdet over hele verden. Målet er å inngå samarbeid med flere partnere for å forlenge batterienes levetid, ved hjelp av reparasjon, resirkulering og ombruk.

Peugeot-ONF Forest Carbon Sink project

PEUGEOT-ONF Forest Carbon Sink-prosjektet ble startet av PEUGEOT i 1998. Målet med prosjektet er å forstå dynamikken i restitueringen av tropiske skoger og deres rolle i absorbering og lagring av drivhusgasser.

 

Prosjektet er lokalisert i den nordvestlige delen av Mato Grosso i Brasil, hvor det strekker seg over et landområde på over 100 000 mål, inkludert mer enn 70 000 mål bevart skog i Amazonas og 20 000 mål tidligere beitemark. Siden 1999 har det blitt plantet mer enn 2,5 millioner trær, hovedsakelig arter som er hjemmehørende her, på disse svekkede områdene, og skogen har blitt restituert.

RETURORDNING: LEVER DIN PEUGEOT TIL GJENVINNING

Vi har alltid gjort vårt beste for å skåne miljøet, men i dag er ikke gjenvinning lenger frivillig. Det er en lovbestemt plikt som følger av nasjonale forskrifter om kasserte kjøretøyer. Bilprodusentene må redusere mengden avfall fra produksjonen og kassering av kjøretøyene etter endt levetid.

 

Kontakt en av samarbeidspartnerne til Peugeot for å levere bilen din til gjenvinning. Dette er gratis under visse forutsetninger (se under).

 

Vi vil være sikre på at bilen din gjenvinnes på en miljøvennlig måte. Vi sikrer at alle returstedene våre følger kravene i forskriften om kasserte kjøretøyer. Alle returpartnerne våre, alle prosesser og dokumentasjon på all materialflyt inn og ut kontrolleres også av gjenvinningsekspertene våre.

 

Lever den kasserte bilen din til en av returpartnerne våre. De vil gi deg en vrakmelding. Du kan da være trygg på at den gamle bilen din vil bli vraket på en mest mulig miljøvennlig måte.