HOPP TIL INNHOLDET
WLTP

Peugeot WLTP-standard

WLTP-PROSEDYREN

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

WLTP-prosedyren (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) brukes til typegodkjenning av kjøretøyer i EU. Den foreskriver en ny testsyklus og en ny metode for måling av drivstofforbruk, CO2-utslipp og andre regulerte utslipp fra lette kjøretøyerPersonbiler og lette nyttekjøretøyer < = 3,5 tonn  under standardiserte (laboratorie)forhold.

 

WLTP-prosedyren erstatter den tidligere typegodkjenningsprosedyren fra 1992 (NEDC). Siden 2017 har alle nye modeller som registreres for første gang, blitt typegodkjent iht. WLTP. Siden september 2018 må alle kjøretøyer typegodkjennes iht. WLTP. Denne nye prosedyren for laboratorietesting kompletteres med måling av utslipp på vanlig vei: Real Driving Emissions (RDE).

 

Den nye WLTP-prosedyren gir deg et riktigere bilde av bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp.

 

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

WLTP-prosedyren (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) brukes til typegodkjenning av kjøretøyer i EU. Den foreskriver en ny testsyklus og en ny metode for måling av drivstofforbruk, CO2-utslipp og andre regulerte utslipp fra lette kjøretøyerPersonbiler og lette nyttekjøretøyer < = 3,5 tonn  under standardiserte (laboratorie)forhold.

 

WLTP-prosedyren erstatter den tidligere typegodkjenningsprosedyren fra 1992 (NEDC). Siden 2017 har alle nye modeller som registreres for første gang, blitt typegodkjent iht. WLTP. Siden september 2018 må alle kjøretøyer typegodkjennes iht. WLTP. Denne nye prosedyren for laboratorietesting kompletteres med måling av utslipp på vanlig vei: Real Driving Emissions (RDE).

 

Den nye WLTP-prosedyren gir deg et riktigere bilde av bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp.

 

PEUGEOT OG DEN NYE WLTP-PROSEDYREN

PEUGEOT OG DEN NYE WLTP-PROSEDYREN

Bilene fra Peugeot som er utstyrt med Euro 6.2Europeisk standard som fastsetter grenser for utslipp -motorer, oppfyller utslippskravene som trådte i kraft i september 2020.

 

Takket være gode teknologiske beslutninger tatt i påvente av de nye reglene (SCRSelective catalytic reduction  for diesel og FAPPartikkelfilter  for bensin) ble bilene fra Peugeot WLTP-godkjent før dette ble obligatorisk for alle personbiler fra september 2018.

 

PSA Group har offentlig støttet innføringen av denne nye prosedyren siden starten av 2015. For å gi deg bedre informasjon har PSA Group også offentliggjort mer realistiske verdier for forbruket til modellene sine på nettstedet sitt siden 2016 og for NOx-Nitrogenoksider -utslippet siden mars 2018 i henhold til en prosedyre utviklet i samarbeid med ikke-statlige organisasjoner (T&E og FNE) og sertifisert av en uavhengig tredjepart (Bureau Veritas).

 

 

Bilene fra Peugeot som er utstyrt med Euro 6.2Europeisk standard som fastsetter grenser for utslipp -motorer, oppfyller utslippskravene som trådte i kraft i september 2020.

 

Takket være gode teknologiske beslutninger tatt i påvente av de nye reglene (SCRSelective catalytic reduction  for diesel og FAPPartikkelfilter  for bensin) ble bilene fra Peugeot WLTP-godkjent før dette ble obligatorisk for alle personbiler fra september 2018.

 

PSA Group har offentlig støttet innføringen av denne nye prosedyren siden starten av 2015. For å gi deg bedre informasjon har PSA Group også offentliggjort mer realistiske verdier for forbruket til modellene sine på nettstedet sitt siden 2016 og for NOx-Nitrogenoksider -utslippet siden mars 2018 i henhold til en prosedyre utviklet i samarbeid med ikke-statlige organisasjoner (T&E og FNE) og sertifisert av en uavhengig tredjepart (Bureau Veritas).

 

 

HVA ENDRES MED WLTP?

Endringer i standardiserte testprosedyrer

  • Måling av utslipp for å vurdere tilpasninger på biler
  • Lengre kjørestrekning i hver syklus
  • Måling ved høyere hastigheter
  • Mer dynamisk og realistisk kjøreatferd
  • Lengre sykluser

HVA ENDRES MED WLTP?

Endringer i standardiserte testprosedyrer

  • Måling av utslipp for å vurdere tilpasninger på biler
  • Lengre kjørestrekning i hver syklus
  • Måling ved høyere hastigheter
  • Mer dynamisk og realistisk kjøreatferd
  • Lengre sykluser

FRA NEDC TIL WLTP

Ett av formålene med den nye WLTP-testprosedyren er å bedre gjenspeile forholdene bilene faktisk brukes under, og teknologien i bilene på tidspunktet for typegodkjenning. Den fastsetter strengere testbetingelser og en mer dynamisk kjøreprofil enn den tidligere NEDC-syklusen som ble utviklet på 1990-tallet. Den er basert på reelle kjøredata, mens NEDC er basert på teoretiske kjøreprofiler.

 

WLTP gir også mer nøyaktige verdier siden den tar hensyn til bilens spesifikasjoner, inkludert alt ekstrautstyr, som kan påvirke drivstofforbruket og CO2 utslippet vesentlig. WLTP-verdiene er i noen tilfeller høyere enn NEDC-verdiene for samme bil. Det betyr ikke at drivstoffutnyttelsen er dårligere. Det skyldes ganske enkelt at målingene er basert på sykluser som bedre gjenspeiler vanlig kjøring.

FRA NEDC TIL WLTP

Ett av formålene med den nye WLTP-testprosedyren er å bedre gjenspeile forholdene bilene faktisk brukes under, og teknologien i bilene på tidspunktet for typegodkjenning. Den fastsetter strengere testbetingelser og en mer dynamisk kjøreprofil enn den tidligere NEDC-syklusen som ble utviklet på 1990-tallet. Den er basert på reelle kjøredata, mens NEDC er basert på teoretiske kjøreprofiler.

 

WLTP gir også mer nøyaktige verdier siden den tar hensyn til bilens spesifikasjoner, inkludert alt ekstrautstyr, som kan påvirke drivstofforbruket og CO2 utslippet vesentlig. WLTP-verdiene er i noen tilfeller høyere enn NEDC-verdiene for samme bil. Det betyr ikke at drivstoffutnyttelsen er dårligere. Det skyldes ganske enkelt at målingene er basert på sykluser som bedre gjenspeiler vanlig kjøring.

DE VIKTIGSTE FORSKJELLENE MELLOM DE TO TESTPROSEDYRENE NEDC OG WLTP

NEDC WLTP
Testsyklus Enkel testsyklus Dynamisk syklus mer representativ for reelle kjøreforhold
Syklus tid 20 minutter 30 minutter
Avstand syklus 11 kilometer  23,25 kilometer
Kjørefaser 2 faser, 66% bykjøring og 34% kjøring på landevei 4 mer dynamiske faser, 52% bykjøring og 48% kjøring på landevei
Gjennomsnittshastighet  34 km/t 46,5 km/t
Topphastighet 120 km/t 131 km/t
Påvirkning av individuelle alternativer NEDC tar ikke hensyn til innvirkningen på CO2-utslipp og energiytelse Ytterligere funksjoner (som kan variere avhengig av modell) er tatt i betraktning
Girskift Faste girskift Veipunkter beregnet for hvert kjøretøy
Test-temperatur Målinger tatt mellom 20 og 30°C Tester utført ved 23°C, CO2 korrigert ved 14°C

UTSLIPP I REELLE KJØRESITUASJONER REAL DRIVING EMISSIONS (RDE)

Siden september 2018 må alle produsenter måle utslipp under reelle forhold (RDE), i tillegg til WLTP-prosedyren for typegodkjenning, for alle modeller som selges i EU, Sveits, Tyrkia, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland.

 

Under disse RDE-testene måles utslippet av forurensende stoffer som nitrogenoksider (NOx) og finpartikler på vanlige veier for å få mer realistiske verdier.

UTSLIPP I REELLE KJØRESITUASJONER - REAL DRIVING EMISSIONS (RDE)

Siden september 2018 må alle produsenter måle utslipp under reelle forhold (RDE), i tillegg til WLTP-prosedyren for typegodkjenning, for alle modeller som selges i EU, Sveits, Tyrkia, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland.

 

Under disse RDE-testene måles utslippet av forurensende stoffer som nitrogenoksider (NOx) og finpartikler på vanlige veier for å få mer realistiske verdier.

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr WLTP?

WLTP står for Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure.

 

Denne nye testprosedyren gir et mer realistisk bilde av bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp. Siden september 2018 må alle kjøretøyer som registreres for første gang, typegodkjennes i henhold til WLTP. WLTP vil trinnvis erstatte den tidligere testprosedyren, NEDC (New European Driving Cycle). 

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr WLTP?

WLTP står for Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure.

 

Denne nye testprosedyren gir et mer realistisk bilde av bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp. Siden september 2018 må alle kjøretøyer som registreres for første gang, typegodkjennes i henhold til WLTP. WLTP vil trinnvis erstatte den tidligere testprosedyren, NEDC (New European Driving Cycle). 

Hva er en WLTP-kjøresyklus?

Drivstofforbruket og utslippet til en bil avhenger alltid av kjørestilen til den som kjører den. Derfor er WLTP-standarden basert på en stor mengde data fra hele verden. Disse dataene ble brukt til å definere fire representative faser med fire gjennomsnittshastigheter: lav, middels, høy og veldig høy.

 

I hver fase måles bremsing, akselerasjon og stans på ulike måter for å gjenspeile vanlige kjøresituasjoner. Samlet utgjør disse fasene en kjøresyklus.

 

Drivstofforbruket oppgis for fire ulike kjøresituasjoner med totalverdier for bensinbiler, dieselbiler, hybrider og ladbare hybrider.

Hva er en WLTP-kjøresyklus?

Drivstofforbruket og utslippet til en bil avhenger alltid av kjørestilen til den som kjører den. Derfor er WLTP-standarden basert på en stor mengde data fra hele verden. Disse dataene ble brukt til å definere fire representative faser med fire gjennomsnittshastigheter: lav, middels, høy og veldig høy.

 

I hver fase måles bremsing, akselerasjon og stans på ulike måter for å gjenspeile vanlige kjøresituasjoner. Samlet utgjør disse fasene en kjøresyklus.

 

Drivstofforbruket oppgis for fire ulike kjøresituasjoner med totalverdier for bensinbiler, dieselbiler, hybrider og ladbare hybrider.

Hva har WLTP å si for meg?

WLTP-prosedyren betyr at drivstofforbruket og CO2-utslippet som er oppgitt for bilen, gir et riktigere bilde av verdiene som faktisk oppnås.

 

WLTP tar hensyn til bilens ekstrautstyr (f.eks. vinterdekk og glasstak) og gir derfor mer realistiske verdier for den enkelte bilen.

 

Mer realistiske verdier betyr naturlig nok at biler med forbrenningsmotor får høyere forbruks- og utslippsverdier, mens elbiler og ladbare hybrider får kortere rekkevidde. Dette kan også føre til at flere biler blir ilagt CO2-avgift. WLTP-typegodkjente biler vil imidlertid fortsatt bli skattlagt basert på NEDC-verdiene. På kort sikt vil ikke avgiftssystemene basert på CO2-utslipp bli endret (CO2-avgift, avgifter på firmabiler o.l.).

Hva har WLTP å si for meg?

WLTP-prosedyren betyr at drivstofforbruket og CO2-utslippet som er oppgitt for bilen, gir et riktigere bilde av verdiene som faktisk oppnås.

 

WLTP tar hensyn til bilens ekstrautstyr (f.eks. vinterdekk og glasstak) og gir derfor mer realistiske verdier for den enkelte bilen.

 

Mer realistiske verdier betyr naturlig nok at biler med forbrenningsmotor får høyere forbruks- og utslippsverdier, mens elbiler og ladbare hybrider får kortere rekkevidde. Dette kan også føre til at flere biler blir ilagt CO2-avgift. WLTP-typegodkjente biler vil imidlertid fortsatt bli skattlagt basert på NEDC-verdiene. På kort sikt vil ikke avgiftssystemene basert på CO2-utslipp bli endret (CO2-avgift, avgifter på firmabiler o.l.).

Hva står RDE for?

RDE står for Real Driving Emissions. Denne nye prosedyren måler utslipp av forurensende stoffer som nitrogenoksider (NOx) og finpartikler.

 

RDE-målinger gjøres på vanlige veier, ikke på et laboratorium. Målingene gjøres med utstyr som er montert bak på bilen under kjøring, kalt PEMS (Portable Emissions Measurement System).

Hva står RDE for?

RDE står for Real Driving Emissions. Denne nye prosedyren måler utslipp av forurensende stoffer som nitrogenoksider (NOx) og finpartikler.

 

RDE-målinger gjøres på vanlige veier, ikke på et laboratorium. Målingene gjøres med utstyr som er montert bak på bilen under kjøring, kalt PEMS (Portable Emissions Measurement System).

Hva betyr Euro 6?

Euro 6 er den gjeldende standarden som fastsetter grensene for utslipp. Den definerer maksimale utslippsverdier for finpartikler og nitrogenoksider som er lavere enn i den tidligere standarden, Euro 5.

 

I september 2018 trådte en ny versjon av Euro 6-standarden i kraft: Euro 6.2. Den senker grensen for utslipp av finpartikler fra bensinbiler ytterligere.

Hva betyr Euro 6?

Euro 6 er den gjeldende standarden som fastsetter grensene for utslipp. Den definerer maksimale utslippsverdier for finpartikler og nitrogenoksider som er lavere enn i den tidligere standarden, Euro 5.

 

I september 2018 trådte en ny versjon av Euro 6-standarden i kraft: Euro 6.2. Den senker grensen for utslipp av finpartikler fra bensinbiler ytterligere.

Hva er selektiv katalytisk reduksjon? (SCR)

For å redusere bilenes forurensende utslipp ytterligere sprøytes en urealøsning kalt AdBlue® inn i eksosanlegget på dieselbiler. Selektiv katalytisk reduksjon (SCR) med AdBlue® kan senke utslippet av nitrogenoksider med inntil 90 %, slik at det nesten bare er igjen vanndamp, nitrogen og karbondioksid. 

Hva er selektiv katalytisk reduksjon? (SCR)

For å redusere bilenes forurensende utslipp ytterligere sprøytes en urealøsning kalt AdBlue® inn i eksosanlegget på dieselbiler. Selektiv katalytisk reduksjon (SCR) med AdBlue® kan senke utslippet av nitrogenoksider med inntil 90 %, slik at det nesten bare er igjen vanndamp, nitrogen og karbondioksid. 

Hva er en typegodkjenningsprosedyre?

En typegodkjenningsprosedyre består av standardiserte parametere, inkludert en testsyklus, som brukes som grunnlag for typegodkjenning av biler.

Bruk av en standardisert prosedyre gjør det mulig å sammenligne drivstofforbruket og CO2-utslippet til ulike biler.

NEDC (New European Driving Cycle) ble innført i 1992, og ble avløst av WLTP i september 2018.

Hva er en typegodkjenningsprosedyre?

En typegodkjenningsprosedyre består av standardiserte parametere, inkludert en testsyklus, som brukes som grunnlag for typegodkjenning av biler.

Bruk av en standardisert prosedyre gjør det mulig å sammenligne drivstofforbruket og CO2-utslippet til ulike biler.

NEDC (New European Driving Cycle) ble innført i 1992, og ble avløst av WLTP i september 2018.

Hvorfor ble typegodkjenningsprosedyren endret?

Den tidligere NEDC-prosedyren ga ikke et realistisk bilde av det faktiske forbruket til bilene. Forbruket som måles med WLTP, ligger nærmere det faktiske forbruket.

Hvorfor ble typegodkjenningsprosedyren endret?

Den tidligere NEDC-prosedyren ga ikke et realistisk bilde av det faktiske forbruket til bilene. Forbruket som måles med WLTP, ligger nærmere det faktiske forbruket.

Vil drivstofforbruket øke?

De nye WLTP-verdiene betyr ikke at bilens drivstofforbruk vil øke. WLTP vil gi høyere utslippsverdier for CO2 målt i gram per kilometer enn NEDC-verdiene fordi det er en lengre og grundigere test. WLTP gjenspeiler faktisk kjøring bedre. De høyere tallene for CO2-utslipp betyr altså ikke noen økning i drivstofforbruket, men gir en mer realistisk CO2-verdi.

 

Vil drivstofforbruket øke?

De nye WLTP-verdiene betyr ikke at bilens drivstofforbruk vil øke. WLTP vil gi høyere utslippsverdier for CO2 målt i gram per kilometer enn NEDC-verdiene fordi det er en lengre og grundigere test. WLTP gjenspeiler faktisk kjøring bedre. De høyere tallene for CO2-utslipp betyr altså ikke noen økning i drivstofforbruket, men gir en mer realistisk CO2-verdi.