INFORMASJON KNYTTET TIL KORONAVIRUSET. LES MER

Råd om vedlikehold

/image/65/9/peugeot-apv-1506pb-rdvapv-01.img.95659.jpg

Oljenivå

Kontroller oljenivået regelmessig (hver 3000 km til 5000 km) i henhold til bilens bruk, etterfyll om nødvendig med en egnet olje*. En etterfylling av olje mellom to ettersyn er normalt. Er det for lavt eller altfor høyt oljenivå innebærer dette en risiko for store ødeleggelser av motoren.

* Se bilens instruksjonsbok for olje egnet til din motor.

Vedlikehold av funksjonen partikkelfilter Hdi

For å sørge for en optimal funksjon av partikkelfilteret, er det meget viktig at riktig motorolje benyttes. Tilføyelse av additiv, slik som renseprodukter og lignende, er forbudt.

Dekk

Kontroller dekktrykket regelmessig, og likeledes dekkenes slitasje ved hjelp av den visuelle indikatoren på dekket som er laget til dette formål. Når indikatoren er på samme nivå som rullebanen, er dybden på dekkmønsteret under 1.6 millimeter. Utskifting av dekkene er nødvendig. Vi anbefaler å fylle vinterdekk med 10% høyere dekktrykk enn det som er oppgitt på etiketten i bilens førerdørs åpning.

Lys og lykter

Utskifting av en pære, spesielt hvis den er defekt, medfører en systematisk ubalanse i lyset. Det anbefales derfor alltid å skifte pærene parvis.

Vindusviskerblader

En regelmessig kontroll og rengjøring med en fuktig klut forlenger levetiden til vindusviskerbladene. En årlig utskifting gir bedre sikt under alle værforhold og hindrer striper på frontruten.

Klimaanlegg

Bilen din er utstyrt med et klimaanlegg som bidrar til å opprette komfort ved at du velger den temperaturen du ønsker i kupéen, noe som reduserer stress og gjør kjøringen mindre slitsom. Systemet gir dessuten effektiv avdugging, noe som bidrar til å øke sikkerheten under kjøring. Klimaanlegget er utstyrt med et kupéfilter som bedrer luftkvaliteten i bilen ved å filtrere visse forurensende partikler, støv og pollen. Dette reduserer risiko for allergi, og dersom systemet er utstyrt med et aktivt kullfilter, slipper du også vond lukt og fettavleiringer. Ved å få klimaanlegget kontrollert en gang i året sørger du for at det fungerer korrekt. Denne kontrollen tar hensyn til bilens spesielle bruksforhold.

Bremser generelt

På grunn av klimatiske forhold og hyppig bruk av salt på norske veier, kan det ved normal bruk av bremsene oppstå noe korrosjon og redusert beveglighet i bremsesystemet. Ved å foreta et par kraftige oppbremsinger per uke, vil dette forebygge korrosjon og opprettholde bevegeligheten i bremsesystemet NB! Ta hensyn til medtrafikanter for å unngå å skape farlige situasjoner.

Beskytte lakken

Polere minst 2 ganger i året (om høsten og våren), eller ved å bruke regelmessig vaskeprogrammer med voksmiddel i automatisk vaskehall. Bilen må være helt ren og tørr før den poleres. Påfør ikke polish når bilen står i sola. Det anbefales å vaske bilen regelmessig spesielt i vinterhalvåret pga. salt og klimatiske forhold.

Spesielt vedlikehold for biler med matt lakk

Bruk ikke rengjøringsmidler beregnet på lakk, slipende eller polerende, eller blanke konserveringsmidler (som for eksempel voks) for vedlikehold av lakken. Denne typen produkter er utelukkende beregnet på blanke overflater. Dersom du bruker de på karosserier med matt lakk, vil dette skade overflaten, og blanke soner eller flekker vil da fremkomme. Bruk heller ikke høytrykksspyler med børste, da det kan ripe opp lakken. Du må heller aldri velge vaskeprogram med avsluttende behandling med voks.

For mer detaljert info se bilens garanti- og vedlikeholdshefte.