HOPP TIL INNHOLDET

Informasjon om våre leveringstider

Leveringstid på nye biler

Gjennom mange år har vi blitt vant til at ventetiden på en ny bil ofte ligger på mellom tre og seks måneder. De siste årene har imidlertid mange kunder, også hos Peugeot, opplevd forsinkelser som har gjort at ventetiden har blitt lenger enn dette.

 

I 2021 var elbilandelen til Peugeot i Norge nesten 70 prosent, drevet av vår svært populære e-208 og e-2008. I 2022 ser vi at elbilandelen fortsetter å øke samtidig som etterspørselen etter elbiler i Europa øker kraftig. Økt etterspørsel er gledelig, men skaper også noen utfordringer da vi også påvirkes av en rekke ytre og uheldige omstendigheter som gjør produksjon- og leveringssituasjonen vanskelig.

Leveringstid på nye biler

Gjennom mange år har vi blitt vant til at ventetiden på en ny bil ofte ligger på mellom tre og seks måneder. De siste årene har imidlertid mange kunder, også hos Peugeot, opplevd forsinkelser som har gjort at ventetiden har blitt lenger enn dette.

 

I 2021 var elbilandelen til Peugeot i Norge nesten 70 prosent, drevet av vår svært populære e-208 og e-2008. I 2022 ser vi at elbilandelen fortsetter å øke samtidig som etterspørselen etter elbiler i Europa øker kraftig. Økt etterspørsel er gledelig, men skaper også noen utfordringer da vi også påvirkes av en rekke ytre og uheldige omstendigheter som gjør produksjon- og leveringssituasjonen vanskelig.

Når får jeg bilen min? 

Mangel på halvledere og andre råvarer har truffet bilproduksjonen direkte, men også indirekte gjennom underleverandører. I og med at en ny bil består av komponenter fra en lang rekke leverandører, har det vist seg å være vanskelig å forutse nøyaktig hvilke modeller som blir berørt når. Dette har medført at fabrikken, til tross for økt etterspørsel, har blitt nødt til å redusere produksjonen, i tillegg til å tilpasse utstyret som bilen leveres med, alt etter hva som er tilgjengelig av komponenter og utstyr.

 

For øyeblikket er tilgangen på enkelte råvarer og komponenter fortsatt vanskelig å forutse, derfor er det ikke alltid mulig å gi et nøyaktig estimat for levering av bilen du har i bestilling.

 

Vi holder din forhandler oppdatert på leveringssituasjonen, og sammen gjør vi vårt beste for at du som kunde skal få best mulig oppfølging. Vi vil oppdatere deg med presis informasjon så snart som mulig, særlig produksjonstidspunkt, og når du kan få utlevert din nye Peugeot.

Spørsmål og svar:

Hva er en halvleder?

Når vi snakker om halvledere handler det om et materiale med egenskaper mellom en leder og en isolator. Det gjør at materialet kan lede strøm under visse forhold, noe som gjør at de er en sentral del av integrerte kretser, også kjent som mikrobrikker eller mikrochips. I en moderne bil kan det være opptil 4000 slike chiper som styrer ulike former for elektronikk, og det er disse det er mangel på.

 

Hvorfor mangler fabrikkene mikrobrikker?

Da pandemien rammet verden, stengte fabrikkene som produserer disse mikrobrikkene. Det var ikke bare for å bekjempe smitte, men også fordi de forventet at etterspørselen ville falle. Det gjorde den imidlertid ikke, i stedet økte etterspørselen fra produsenter av telefoner, TV-er og spillkonsoller.

 

Da fabrikkene åpnet opp igjen, var det store ordrereserver. Det var ikke bare bilfabrikanter som manglet mikrobrikker, men også produsenter av alt fra mobiler og annet kommunikasjonsutstyr, til PC-er, TV-er og spillkonsoller. Alle hadde opplevd et voldsomt oppsving i salget under pandemien. Til tross for at produksjonen nå går for fullt, klarer ikke fabrikkene å ta igjen etterslepet raskt nok.

 

Hvorfor er leveringstiden for bilen min usikker?

Mangel på halvledere og andre komponenter påvirker bilprodusentene både direkte og gjennom underleverandører. I og med at en ny bil består av en rekke komponenter som bruker mikrobrikker, har det vist seg å være vanskelig å forutse nøyaktig hvilke modeller som blir berørt, noe som igjen gir usikker leveringstid.

 

Noen som bestilte bil senere enn meg har fått sin, mens jeg venter fortsatt – hvorfor?

Mangelen på komponenter vil også påvirke hvilke biler fabrikkene kan produsere. Derfor kan du oppleve at en kunde som bestilte en bil med annet utstyr enn deg, får bilen sin før deg, til tross for at du kanskje bestilte din bil tidligere. 

 

Jeg trenger bil nå – hva kan jeg gjøre?

Vi takker for din tålmodighet og kan love at vi som importør av Peugeot jobber for at norske kunder skal få bilene sine så raskt som mulig. Vi forstår at lengre ventetid kan være en utfordring, ta kontakt med din forhandler for å se på/forsøke å finne løsninger som kan dekke ditt behov.